.
.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các văn nghệ sỹ tiêu biểu

Thứ Ba, 22/01/2019, 14:46 [GMT+7]
.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các văn nghệ sĩ cũng cần phải bám sát cuộc sống, dám đi vào những “điểm nóng” của cuộc sống...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt.Nhân dịp đón năm mới, năm Kỷ Hợi 2019, sáng 22/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các văn nghệ sỹ tiêu biểu.

Tham dự có ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Theo Nhà văn Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, pháp luật và văn học nghệ thuật là hai lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng có mục đích làm cho xã hội phát triển lành mạnh, luôn được kiểm soát bởi lẽ phải và tình thương.

Nếu pháp luật dùng lý trí để thiết lập kỷ cương, quản lý xã hội, thì văn học nghệ thuật lại dùng tình cảm, trí tuệ để thiết lập các tòa án lương tâm, giúp con người hàng ngày soi chiếu, tự điều chỉnh, tự phán xét bản thân.

Bằng tình thương và lẽ phải, văn học - nghệ thuật có khả năng to lớn biến những quy ước xã hội thành các quy chuẩn đạo đức, thành lối sống, thành thói quen hành xử hàng ngày của mỗi cá nhân. Văn học nghệ thuật sẽ luôn đồng hành với đất nước để hoàn thành sứ mệnh cao cả trong việc xây dựng bền vững nền văn hóa Việt Nam đậm đà, giàu bản sắc dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã trò chuyện, trải lòng với Chủ tịch Quốc hội về những thuận lợi, khó khăn trong lĩnh vực mà mình đang hoạt động.  


 

Chủ tịch Quốc hội gặp các văn nghệ sĩ.
Chủ tịch Quốc hội gặp các văn nghệ sĩ.
Bày tỏ sự ngưỡng mộ văn nghệ sỹ đã có đóng góp to lớn trong đời sống tinh thần, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt và vô vị nếu không có những tác phẩm văn học nghệ thuật song hành.  

Năm 2018, nước ta đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và khá toàn diện trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, ngành Văn hóa cũng đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là năm đánh dấu hoạt động khá sôi nổi của các văn nghệ sĩ.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ trong thời gian qua, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, tài năng, không ngừng sáng tạo, vượt qua những khó khăn, vất vả để cống hiến cho nhân dân, cho nền văn hóa nước nhà và cho nhân loại những tác phẩm có giá trị, thể hiện được bản sắc riêng của văn hóa Việt Nam; đồng thời, phản ánh chân thật, sinh động đời sống chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước.

Nhận rõ vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của văn hóa, văn học, nghệ thuật, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng công tác xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, trong đó, có những cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, cũng luôn tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, cố gắng tạo điều kiện để anh chị em văn nghệ sĩ phát huy hết tài năng; nhưng cũng luôn kỳ vọng, mong đợi và tin tưởng rằng, đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phản ánh chân thực, sâu sắc, toàn diện đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.


 

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các văn nghệ sỹ tiêu biểu.
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các văn nghệ sỹ tiêu biểu.


Chủ tịch Quốc hội khẳng định, vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ rất quan trọng trong việc tham gia chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; trong giáo dục, xây dựng nhân cách con người, nhất là thế hệ trẻ. Với quá trình đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của công nghệ thông tin hiện nay đặt ra rất nhiều thách thức, đòi hỏi người nghệ sĩ phải tự đổi mới, có cách nhìn, cách nghĩ và phương thức thể hiện mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn phát triển.

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các văn nghệ sĩ cũng cần phải bám sát cuộc sống, dám đi vào những “điểm nóng” của cuộc sống, của thị trường, trên mặt trận an ninh, quốc phòng; đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên cương, hải đảo để phát hiện và phản ánh những nhân tố mới, cách làm hay, những vấn đề nảy sinh trong xã hội, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các nhiệm vụ của xã hội, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh chống những quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng con người, văn hóa Việt Nam.

Đội ngũ văn nghệ sĩ cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, giữ vững bản lĩnh và sự tỉnh táo, không bị lung lay tinh thần trước sự lôi kéo, lợi dụng của các thế lực thù địch trên mặt trận không tiếng súng này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hơn ai hết, đội ngũ văn nghệ sĩ cần thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại sự thâm nhập của văn hóa độc hại, của sự lai căng văn hóa, của lối sống thực dụng và những tiêu cực khác của kinh tế thị trường.

Nhân dịp Năm mới 2019 và đón Xuân Kỷ Hợi, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các văn nghệ sĩ.

“Chúc các văn nghệ sĩ có nhiều sáng tạo, có nhiều tác phẩm nghệ thuật phản ánh công cuộc đổi mới sinh động của đất nước, phản ánh những hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu cho sự phồn vinh và hạnh phúc của đất nước. Những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại trong giai đọan đất nước chuyển mình, phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Lê Tuyết/VOV

 

.