.
.

Chư Pưh sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2018

Thứ Bảy, 20/10/2018, 06:34 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng ngày 19- 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh, Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và biểu dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2017-2018.
 
 
Qua 2 năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Chư Pưh đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình “Dân vận khéo”. Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm; bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số; xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đoàn viên, hội viên; huy động nguồn lực nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp; tham gia giúp đỡ, cảm hóa giáo dục đối tượng, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại thôn làng.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào quan điểm, đường lối, chính sách về công tác dân vận của Đảng và Nhà nước. Nhiều mô hình, điển hình triển khai trong 2 năm qua thực sự trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được duy trì, nhân rộng và có sức lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Một số mô hình tiêu biểu như Hội Cựu Chiến binh huyện với “Mô hình 10 hội viên CCB có kinh tế khá, giàu giúp đỡ 1 hội viên CCB thoát nghèo”; “8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ trở thành người hoàn lương”. Hội LHPN huyện nhân rộng mô hình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở 5 Hội cấp xã. Hội Nông dân với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi”. Mô hình “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”  đã vận động nhân dân hiến 7.200m2 đất để mở rộng đường giao thông ở thôn, làng... 
 
Ảnh: Thanh Bình
Ảnh: Thanh Bình
 
Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận giới thiệu những cách làm hay, kinh nghiệm quý từ việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở các địa phương, cơ sở; đồng thời, đề xuất những giải pháp, biện pháp khả thi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong phong trào “Dân vận khéo” thời gian qua và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020. Đồng  thời đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung như: cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; nghiên cứu rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, bảo đảm tính bền vững, hiệu quả; khắc phục tính hình thức, chồng chéo.
 
Nhân dịp này,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích “Dân vận khéo” tiêu biểu xuất sắc và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Ban dân vận Trung ương cho 2 đồng chí.
 
Thanh Bình
 
.