Từ khóa: Bộ Khoa học và Công nghệ

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị quyết số 167/NQ-CP ngày 9-10-2023 sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1-8-2023 của Chính phủ về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP. Hà Nội quản lý.
Tìm đường đưa rau Đak Pơ vào các thị trường lớn

Tìm đường đưa rau Đak Pơ vào các thị trường lớn

(GLO)- Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ”, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiếp tục triển khai Dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận gắn với tiêu thụ sản phẩm rau. Mục tiêu của dự án là đưa các sản phẩm rau vào hệ thống siêu thị và thị trường tiềm năng như: Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...

Đức Cơ ưu tiên xây dựng nhãn hiệu sầu riêng

Đức Cơ ưu tiên xây dựng nhãn hiệu sầu riêng

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng đến xuất khẩu sầu riêng, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đặc biệt, huyện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ chứng nhận nhãn hiệu “Sầu riêng Đức Cơ”.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính

Chính phủ ban hành Nghị định quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước