.

(GLO)- Những năm qua, MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai đã có những đóng góp quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ông Nguyễn Thu Soan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai, cho biết: “Để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ huyện và 13 xã, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, trưởng thôn và người uy tín. Đồng thời, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và chính quyền, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho nhân dân về truyền thống cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng”.

 

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI. Ảnh: T.N
Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XI. Ảnh: T.N

Xác định là địa phương có xuất phát điểm thấp và chủ yếu lao động nông nghiệp, đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các đoàn thể, ngành liên quan vận động, khuyến khích nhân dân giúp nhau ổn định việc định canh, định cư, lao động sản xuất để từng bước cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Đồng thời, chú trọng vận động người dân các xã không phá rừng làm rẫy. Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững tại 92 khu dân cư. Cán bộ MTTQ cùng với các đoàn thể cơ sở phối hợp giúp dân phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp... Đến nay, MTTQ các cấp đã giúp 140 hộ nghèo và cận nghèo vươn lên cải thiện đời sống.

 

Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.        Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn phối hợp với ban ngành liên quan xây dựng chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2020. Đồng thời, tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, ngày công và vật tư để xây dựng, mở rộng, làm mới và bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi vừa và nhỏ. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn được củng cố về tổ chức, thực hiện giám sát các hoạt động thu-chi các quỹ vận động của khu dân cư, việc đầu tư xây dựng các dự án công trình ở địa phương. Riêng năm 2017, MTTQ huyện đã cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành địa phương đã vận động 2 xã Ia Yok và Ia Hrung thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định để cấp thẩm quyền công nhận xã nông thôn mới.

Bên cạnh đó, MTTQ cấp huyện, xã cũng quan tâm vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, từ năm 2016 đến nay, MTTQ huyện và cấp xã phối hợp tổ chức xây dựng, bàn giao hơn 20 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp ngành liên quan và các xã, thị trấn tổ chức xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, góp phần giảm hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được kết hợp với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Hiện nay, toàn huyện đã công nhận 130 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và 17.542 gia đình văn hóa.

Cùng với đó, MTTQ huyện đã phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu và uy tín, các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

 

Một góc Trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N
Một góc Trung tâm huyện Ia Grai. Ảnh: T.N

Ông Ksor Phơn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cho biết: “Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015-2020). Chú trọng thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của địa phương. Mặt khác, tiếp tục thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết dân tộc”.

Thanh Nhật

.