123
Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
  • Đường đến Bảo vật Quốc gia
  • Huyện Đak Đoa: Chủ động nguồn nước tưới cho vụ Đông Xuân
  • Điêu đứng vì

Đường đến Bảo vật Quốc gia

(GLO)- Có một bức phù điêu Phật thuộc văn hóa Champa đang được Bảo tàng tỉnh đề nghị công nhận là Bảo vật Quốc gia. Nếu được công nhận thì đây sẽ là Bảo vật Quốc gia đầu tiên tại Gia Lai.

Huyện Đak Đoa: Chủ động nguồn nước tưới cho vụ Đông Xuân

(GLO)- Nhằm chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2017-2018, huyện Đak Đoa đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống thủy lợi. Đồng thời, có kế hoạch tưới tiết kiệm nhằm bảo đảm nguồn nước sản xuất cho nông dân.

Điêu đứng vì "tín dụng đen"-Kỳ cuối: Mở lối thoát cho dân

(GLO)- Nhiều giải pháp đã được bàn đến nhằm giúp người dân thoát khỏi những món nợ truyền đời từ "tín dụng đen". Trong đó, có giải pháp đã được triển khai vô cùng hiệu quả, mang lại niềm tin cho người nghèo.