Từ khóa: thống kê

Đak Đoa: Nông dân thu nhập ổn định nhờ xen canh

Đak Đoa: Nông dân thu nhập ổn định nhờ xen canh

(GLO)- Những năm gần đây, người dân huyện Đak Đoa, Gia Lai đã chú trọng phát triển mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê. Với việc đa canh, nhiều hộ đã có nguồn thu nhập ổn định, hạn chế được rủi ro khi giá cả thị trường biến động.