Từ khóa: thị trường Việt Nam

Nông sản ngoại 'lấn sân' thị trường Việt

Nông sản ngoại 'lấn sân' thị trường Việt

Nhiều mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ, Australia, New Zealand, Nhật Bản… được thị trường trong nước ưa chuộng, mặc dù có mặt hàng giá cao ngất ngưởng. Các quốc gia nhận định thị trường Việt Nam rất tiềm năng cho nông sản và họ đã tổ chức hàng loạt hoạt động xúc tiến thương mại để gia tăng xuất khẩu.
Bản tin Thị trường Việt Nam giao lưu, học tập tại các tỉnh Tây Nguyên

Bản tin Thị trường Việt Nam giao lưu, học tập tại các tỉnh Tây Nguyên

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tuyên truyền và có cơ sở tham mưu Ban Lãnh đạo, Ban Biên tập Bản tin Thị trường Việt Nam về tổ chức bộ máy, biên tập viên, chuyên viên, cơ chế tài chính đối với Bản tin, từ ngày 20 đến 28-4, Bản tin Thị trường Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng ban và biên tập viên, chuyên viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các báo Đảng khu vực Tây Nguyên.