Từ khóa: thay đổi nếp nghĩ cách làm

Phú Thiện: Ấm no nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Phú Thiện: Ấm no nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Sau 10 năm triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững“, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong đó, Mặt trận giữ vai trò nòng cốt, đời sống của đồng bào DTTS huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) dần được cải thiện và nâng cao.
Pleiku: Nông dân đột phá trong sản xuất kinh doanh

Pleiku: Nông dân đột phá trong sản xuất kinh doanh

(GLO)- Theo thống kê, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) có trên 21.400 hộ có thu nhập bình quân hàng năm từ 100 đến dưới 500 triệu đồng, 217 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 50 hộ nông dân có thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng. Đó là những con số ấn tượng cho thấy sự đột phá trong sản xuất kinh doanh của những người nông dân thành phố.
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững“.
Thay đổi để thoát nghèo

Thay đổi để thoát nghèo

(GLO)- Làm thế nào để đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi được nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững vẫn còn là điều khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trăn trở. Với một huyện nghèo, dân số phần đông là người Bahnar như Kông Chro, vấn đề này càng thực sự trở nên bức thiết.