Từ khóa: phát triển sản xuất

Ia Băng phấn đấu về đích nông thôn mới

Ia Băng phấn đấu về đích nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Xã quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích NTM trong năm 2023.

Thoát nghèo nhờ quỹ hỗ trợ nông dân

Thoát nghèo nhờ quỹ hỗ trợ nông dân

(GLO)- Theo thống kê, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Gia Lai hiện có trên 57 tỷ đồng, trong đó, hơn 8 tỷ đồng do Trung ương cấp, hơn 13 tỷ đồng do tỉnh cấp, hơn 24 tỷ đồng do các huyện, thị xã, thành phố cấp và hơn 11 tỷ đồng do các xã, phường, thị trấn vận động. Từ nguồn quỹ này, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tổ chức bình xét, làm thủ tục, giải ngân cho 2.093 hộ hội viên vay thực hiện 167 dự án nhóm hộ và 356 phương án sản xuất kinh doanh.
Trao “cần câu” cho nông dân nghèo

Trao “cần câu” cho nông dân nghèo

(GLO)- Với việc hỗ trợ cây-con giống phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu của hội viên nông dân (ND), các cấp Hội ND trong tỉnh Gia Lai đã giúp nhiều hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Mang Yang hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Mang Yang hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn huyện có hơn 3.000 hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Phú Thiện đầu tư kiên cố hóa kênh mương

Phú Thiện đầu tư kiên cố hóa kênh mương

(GLO)- Những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tập trung đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh nội đồng ở các xã, thị trấn. Việc làm này góp phần giảm thất thoát nước tưới, giúp nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất ổn định.
Làng Kồ nay đã khác xưa

Làng Kồ nay đã khác xưa

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm và biết sử dụng vốn vay hiệu quả, nhiều hộ dân ở làng Kồ (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã từng bước vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.