Từ khóa: lỗ hổng

Lấp lỗ hổng cách ly trong ngành hàng không ngay lập tức

Lấp lỗ hổng cách ly trong ngành hàng không ngay lập tức

Kế hoạch tổ chức 33 chuyến bay mỗi tuần đưa công dân về nước tạm dừng sau khi lãnh đạo Chính phủ ra chỉ đạo mới liên quan đến phòng, chống COVID-19. Ước tính công dân Việt Nam tại Nhật Bản muốn về nước là 30.000; tại Hàn Quốc là 15.000; tại Đài Loan (Trung Quốc) là 15.000. Để đưa số hành khách này về nước cần tổ chức 330 chuyến bay kéo dài trong 10 tuần.