Ia Grai tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong dân quân tự vệ

(GLO)- Những năm qua, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện DQTV, DBĐV vững mạnh, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Ia Grai quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đề ra chủ trương lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với những mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát với yêu cầu, tình hình thực tiễn của từng xã, thị trấn và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện.

 Các nữ dân quân tự vệ huyện Ia Grai biểu diễn võ thuật chiến đấu. Ảnh: Phương Dung
Các nữ dân quân tự vệ huyện Ia Grai biểu diễn võ thuật chiến đấu. Ảnh: Phương Dung


Đi đôi với xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm, chú trọng. Hàng năm, cơ quan Quân sự các cấp đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đảm bảo đúng, đủ nội dung theo chương trình, kế hoạch. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở trước khi bước vào huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng đảm bảo và đạt được yêu cầu đề ra. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) và các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang. Nhờ đó, chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng DQTV, DBĐV được nâng lên. Hàng năm, huyện tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho 100% đầu mối các đơn vị DQTV và DBĐV, quân số tham gia đạt từ 95% trở lên, kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 76% trở lên đạt khá, giỏi.
 

Hiện nay, lực lượng DQTV toàn huyện đạt 1,39% so với tổng dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 29%. Lực lượng DBĐV chiếm tỷ lệ 8,6% so với tổng dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 3,1%. Khả năng huy động lực lượng DQTV khi có tình huống đạt tỷ lệ từ 90% đến 95%; khả năng huy động phương tiện kỹ thuật đạt 100%.
 

Trong quá trình giáo dục chính trị luôn quan tâm chuẩn bị chu đáo cả về nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn hành động thông qua hoạt động phúc tra, huấn luyện tập trung hàng năm cho các đối tượng; sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần; kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng DQTV; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Qua đó đã tác động lớn đến tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ DQTV, DBĐV trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, học tập, công tác, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, trang bị nhận thức cơ bản để đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, ngăn chặn tác động của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng-chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của huyện vẫn còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức; công tác thông tin, tuyên truyền định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trong lực lượng DQTV, DBĐV có lúc, có nơi chưa kịp thời; kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với lực lượng này một số mặt còn hạn chế. Ngoài ra, trình độ học vấn của một số chiến sĩ DQTV, DBĐV là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn thấp nên khó tiếp thu, lĩnh hội nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng DQTV, DBĐV, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; nắm và đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của từng địa phương, đơn vị; nhất là việc đánh giá đúng mức độ nhận thức và chính trị, tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ DQTV, DBĐV để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện những tồn tại, khuyết điểm để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.  

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, nắm chắc thực lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV, DBĐV. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tốt yếu tố chính trị tinh thần, khả năng phòng ngừa, ngăn chặn, thẩm thấu tác động của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng DQTV, DBĐV.

Thứ ba, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành hướng dẫn, kiểm tra từ khâu xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, đối tượng, chuẩn bị bài giảng, thông qua, phê duyệt chặt chẽ. Đồng thời, chỉ đạo chấp hành nghiêm quy chế, quy định thời gian giáo dục chính trị cho các đối tượng đã xác định. Kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện cắt xén chương trình, nội dung, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đối với DQTV, DBĐV.  

Thứ tư, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, giáo dục chính trị cho phù hợp với đặc điểm tình hình, đối tượng giáo dục chính trị. Triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá kết quả nhận thức chính trị cho các đối tượng. Xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.

DƯƠNG MAH TIỆP
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.