Đề nghị bổ sung 1 điều quy định về giai cấp nông dân

Đề nghị bổ sung 1 điều quy định về giai cấp nông dân

(GLO)- Hội Nông dân tỉnh đã và đang nhận báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các cơ sở Hội. Đa số cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở Hội và những hội viên trong tỉnh đều thống nhất, đề nghị Ban Chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bổ sung 1 điều quy định cụ thể về địa vị pháp lý của giai cấp nông dân.
Đôi điều cần bàn thêm

Đôi điều cần bàn thêm

(GLO)- Theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng, việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục triển khai cho đến cuối tháng 9 năm nay. Theo ý kiến chủ quan của người viết bài này thì việc đánh giá kết quả ban đầu trong thời gian qua của việc tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp và việc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của người dân cũng còn có đôi điều cần quan tâm và cần bàn thêm.
Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

(GLO)- Tại các hội nghị góp ý kiến, các đại biểu đều khẳng định quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Theo đó, tại Điều 70 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có những ý kiến đóng góp cụ thể như sau:
Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

(GLO)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo ý kiến của ông Vương Hồng Quế (đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng), phát triển kinh tế là tất yếu nhưng trong đầu tư cần phân định tách bạch giữa dự án phát triển kinh tế và dự án phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội.
Tổ chức Hội nghị chuyên đề tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Tổ chức Hội nghị chuyên đề tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

(GLO)- Ngày 25-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X góp ý vào Dự thảo sửa đổi (DTSĐ) Hiến pháp 1992. Ông Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về góp ý DTSĐ Hiến pháp 1992, dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quyền con người-Không nhất thiết quy định quá nhiều

Quyền con người-Không nhất thiết quy định quá nhiều

(GLO)- Ở chương 2, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bao gồm 37 Điều. Dự thảo làm rõ nội dung quyền con người, quyền công dân. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; quy định quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân…
Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

(GLO)- Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu tất yếu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Song, vì Hiến pháp là nền tảng cho các đạo luật khác nên phải ngắn gọn còn phạm vi điều chỉnh do luật định.
Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

(GLO)- Qua tiếp thu và nhận thức bước đầu về nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cơ bản tôi tán thành cách đặt vấn đề và bố cục. Tuy nhiên còn nhiều điều khoản, từ ngữ, cách diễn đạt cụ thể, tôi đề nghị cũng cần nêu rõ thêm. Trước mắt tôi nêu một số ý kiến có tính chất trao đổi: