Quyền con người-Không nhất thiết quy định quá nhiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở chương 2, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân bao gồm 37 Điều. Dự thảo làm rõ nội dung quyền con người, quyền công dân. Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; quy định quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân…

Tuy nhiên, tại một số điều mới bổ sung quy định thêm các quyền như: Điều 16, 21, 44, 45, 46. Có nhiều ý kiến cho rằng không phải cứ quy định thật nhiều quyền trong Hiến pháp thì trên thực tế sẽ có quyền đó, mà các quyền con người nên quy định ở các văn bản dưới Hiến pháp. Thực tế cho thấy xã hội càng phát triển thì quyền con người cũng ngày càng phong phú, do đó pháp luật cũng không thể dự liệu được tất cả các quyền mà Hiến pháp là đạo luật gốc cũng khó có thể thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

 

Về một số quyền cụ thể mới bổ sung, như tại Điều 21 quy định: Mọi người có quyền sống. Cần bổ sung thêm cụm từ: trừ trường hợp người phạm tội bị thi hành hình phạt tử hình theo quy định của pháp luật. Vì hiện nay Việt Nam chưa bỏ hình phạt tử hình trong Bộ luật hình sự, do đó nếu như theo dự thảo thì phải sửa Bộ luật hình sự theo hướng bỏ hình phạt tử hình. Hoặc tại Điều 44 quy định mọi người có quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa… quy định này khó khả thi vì hiện nay ở nước ta khi xem các sự kiện văn hóa không phải được miễn phí 100%, mà còn phải có nghĩa vụ mua vé.

Sửa đổi Điều 4-Cần luật hóa sự lãnh đạo của Đảng

Điều 4, Hiến pháp 1992 quy định: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật”, nhưng từ 1992 đến nay chưa có luật về Đảng. Trong khi đó, các tổ chức khác trong hệ thống chính trị hầu như đều có luật như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999), Luật Thanh niên (2005)…

Tại Điều 2, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…”. Khoản 3, Điều 4 (dự thảo) quy định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Do đó, để Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội đảm bảo sự minh bạch, thể hiện đúng bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân thì cần có luật về Đảng, nhằm tránh sự hoài nghi của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Mặt khác, cần bổ sung từ trước pháp luật tại khoản 2, Điều 4 và sửa lại là: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và pháp luật về những quyết định của mình”. Vì chịu trách nhiệm trước nhân dân chỉ là trách nhiệm chính trị, ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật sẽ đầy đủ và cụ thể hơn. Vì Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật thì không thể đứng ngoài pháp luật.

Luật gia: Nguyễn Quang Quý

Có thể bạn quan tâm

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

(GLO)- Tại các hội nghị góp ý kiến, các đại biểu đều khẳng định quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Theo đó, tại Điều 70 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có những ý kiến đóng góp cụ thể như sau:
Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

(GLO)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo ý kiến của ông Vương Hồng Quế (đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng), phát triển kinh tế là tất yếu nhưng trong đầu tư cần phân định tách bạch giữa dự án phát triển kinh tế và dự án phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội.
Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(GLO)- Sáng 27-2, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan và tổ chức xã hội, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo của tỉnh.
Bổ sung vào Điều 38 và 44

Bổ sung vào Điều 38 và 44

(GLO)- 1. Tại khoản 2, Điều 38 Dự thảo Hiến pháp 1992 ghi: “Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng người lao động chưa thành niên trái pháp luật”; theo tôi nên đề nghị bổ sung cụm từ sau đây ở cuối dòng: “..., có thể sử dụng lao động chưa thành niên ở những ngành, nghề phù hợp với độ tuổi do luật định” như vậy mới tạo điều kiện khuyến khích lao động chưa thành niên tham gia lao động, không lãng phí nhân lực và tạo thêm công ăn việc làm.
Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

(GLO)- Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu tất yếu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Song, vì Hiến pháp là nền tảng cho các đạo luật khác nên phải ngắn gọn còn phạm vi điều chỉnh do luật định.
Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

(GLO)- Qua tiếp thu và nhận thức bước đầu về nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cơ bản tôi tán thành cách đặt vấn đề và bố cục. Tuy nhiên còn nhiều điều khoản, từ ngữ, cách diễn đạt cụ thể, tôi đề nghị cũng cần nêu rõ thêm. Trước mắt tôi nêu một số ý kiến có tính chất trao đổi: