Đề nghị thay 2 từ “xét xử” bằng 2 từ “tài phán”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 

Theo đó, Điều 1, Dự thảo nêu: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”. Nên đưa cụm từ “độc lập” về trước cụm từ “dân chủ” để nhấn mạnh tính độc lập chủ quyền. Đối với  Điều 2, Dự thảo quy định: “…Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Quy định như vậy là khá dài dòng và thiếu đội ngũ doanh nhân, không còn phù hợp với thực tế hiện nay và mai sau. Chính vì vậy, nên quy định thật ngắn gọn, mà đầy đủ là: “…Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là khối đại đoàn kết toàn dân”.

Khoản 2, Điều 18 quy định chế tài trục xuất chỉ dùng đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam không phải là đối tượng áp dụng biện pháp trục xuất. Do vậy, khoản 2, Điều 18 này chỉ cần ghi rõ: “Công dân Việt Nam không thể bị giao nộp cho nhà nước khác” là đủ.

Điều 28, Dự thảo quy định cụ thể: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp”. Quy định này cần xem xét lại ở vế sau: “…đủ hai mươi mốt tuổi…” nên nâng tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp cho phù hợp với thực tế.

Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Nhà nước bảo hộ quyền an sinh xã hội” vào tiếp theo, Điều 35 của Dự thảo: “Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội”.
Điều 50, Dự thảo phải ghi đầy đủ rõ ràng là: “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Khoản 3, Điều 58 nên viết lại cho ngắn gọn và dễ hiểu là: “Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích công cộng; nhà nước có quyền thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Khoản 1, Điều 107 đề nghị thay 2 từ “xét xử” bằng 2 từ “tài phán” và thêm cụm từ “cao nhất” vào sau cụm từ “tư pháp” để khẳng định rõ vai trò của Tòa án Nhân dân trong khối tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp. Cụ thể là: “Tòa án Nhân dân là cơ quan tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp cao nhất”.

Hoàng Cư (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

(GLO)- Tại các hội nghị góp ý kiến, các đại biểu đều khẳng định quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Theo đó, tại Điều 70 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có những ý kiến đóng góp cụ thể như sau:
Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

(GLO)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo ý kiến của ông Vương Hồng Quế (đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng), phát triển kinh tế là tất yếu nhưng trong đầu tư cần phân định tách bạch giữa dự án phát triển kinh tế và dự án phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội.
Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(GLO)- Sáng 27-2, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan và tổ chức xã hội, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo của tỉnh.
Bổ sung vào Điều 38 và 44

Bổ sung vào Điều 38 và 44

(GLO)- 1. Tại khoản 2, Điều 38 Dự thảo Hiến pháp 1992 ghi: “Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng người lao động chưa thành niên trái pháp luật”; theo tôi nên đề nghị bổ sung cụm từ sau đây ở cuối dòng: “..., có thể sử dụng lao động chưa thành niên ở những ngành, nghề phù hợp với độ tuổi do luật định” như vậy mới tạo điều kiện khuyến khích lao động chưa thành niên tham gia lao động, không lãng phí nhân lực và tạo thêm công ăn việc làm.
Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

(GLO)- Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu tất yếu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Song, vì Hiến pháp là nền tảng cho các đạo luật khác nên phải ngắn gọn còn phạm vi điều chỉnh do luật định.
Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

(GLO)- Qua tiếp thu và nhận thức bước đầu về nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cơ bản tôi tán thành cách đặt vấn đề và bố cục. Tuy nhiên còn nhiều điều khoản, từ ngữ, cách diễn đạt cụ thể, tôi đề nghị cũng cần nêu rõ thêm. Trước mắt tôi nêu một số ý kiến có tính chất trao đổi: