Tổ chức Hội nghị chuyên đề tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X góp ý vào Dự thảo sửa đổi (DTSĐ) Hiến pháp 1992. Ông Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về góp ý DTSĐ Hiến pháp 1992, dự và chỉ đạo Hội nghị.
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Tại Hội nghị, ý kiến của các đại biểu đã nhấn mạnh Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đã đề cập về các quy định của Hiến pháp liên quan tới việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND, Luật Tổ chức HĐND-UBND và các văn bản pháp luật liên quan, thực tiễn cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của HĐND-UBND theo cấp hành chính, mối quan hệ giữa HĐND và UBND các cấp, cùng các quy định khác của Hiến pháp có liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của đất nước, địa phương. Các đại biểu cũng đã đề nghị sớm sửa đổi bổ sung về chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ các cơ quan thực thi quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp sao cho thật hợp lý và đảm bảo tính khả thi, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp trong giai đoạn cách mạng mới.

Mặt khác đại biểu cũng đề nghị tiếp tục khẳng định vai trò “duy nhất” của đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” được nêu tại Điều 4 DTSĐ Hiến pháp, cũng như nhấn mạnh vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Tổ chức của Đảng, các đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Đình Thu đề nghị toàn thể đại biểu HĐND tỉnh phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tham gia góp ý vào nội dung DTSĐ Hiến pháp 1992, để góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng DTSĐ Hiến pháp 1992, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và Trung ương theo quy định.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

(GLO)- Tại các hội nghị góp ý kiến, các đại biểu đều khẳng định quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Theo đó, tại Điều 70 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có những ý kiến đóng góp cụ thể như sau:
Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

(GLO)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo ý kiến của ông Vương Hồng Quế (đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng), phát triển kinh tế là tất yếu nhưng trong đầu tư cần phân định tách bạch giữa dự án phát triển kinh tế và dự án phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội.
Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(GLO)- Sáng 27-2, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan và tổ chức xã hội, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo của tỉnh.
Bổ sung vào Điều 38 và 44

Bổ sung vào Điều 38 và 44

(GLO)- 1. Tại khoản 2, Điều 38 Dự thảo Hiến pháp 1992 ghi: “Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng người lao động chưa thành niên trái pháp luật”; theo tôi nên đề nghị bổ sung cụm từ sau đây ở cuối dòng: “..., có thể sử dụng lao động chưa thành niên ở những ngành, nghề phù hợp với độ tuổi do luật định” như vậy mới tạo điều kiện khuyến khích lao động chưa thành niên tham gia lao động, không lãng phí nhân lực và tạo thêm công ăn việc làm.
Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

(GLO)- Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu tất yếu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Song, vì Hiến pháp là nền tảng cho các đạo luật khác nên phải ngắn gọn còn phạm vi điều chỉnh do luật định.
Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

(GLO)- Qua tiếp thu và nhận thức bước đầu về nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cơ bản tôi tán thành cách đặt vấn đề và bố cục. Tuy nhiên còn nhiều điều khoản, từ ngữ, cách diễn đạt cụ thể, tôi đề nghị cũng cần nêu rõ thêm. Trước mắt tôi nêu một số ý kiến có tính chất trao đổi: