Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua tiếp thu và nhận thức bước đầu về nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cơ bản tôi tán thành cách đặt vấn đề và bố cục. Tuy nhiên còn nhiều điều khoản, từ ngữ, cách diễn đạt cụ thể, tôi đề nghị cũng cần nêu rõ thêm. Trước mắt tôi nêu một số ý kiến có tính chất trao đổi:
 

Tôi đồng tình một số điều luật trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 dùng cụm từ: “Mọi người” thay cho cụm từ “mọi công dân” vì nội dung điều chỉnh rộng hơn cho cả đối tượng chưa đủ quyền công dân, đối tượng bị hạn chế quyền công dân và cả cho người nước ngoài định cư tại Việt Nam.

Tại Điều 18 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung Điều 49 nêu: “Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giao nộp cho nhà nước khác”, nếu quy định như vậy thì chưa rõ trong trường hợp một người có hai quốc tịch thì điều chỉnh như thế nào nếu giữa hai quốc gia chưa có hiệp định tư pháp song phương.

Một vấn đề nữa là tại Điều 19 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung Điều 75 nêu: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Việc hiến định này khẳng định thể chế nhà nước ta bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thể hiện tính cộng đồng và đoàn kết của dân tộc Việt Nam đối với mọi người Việt Nam dù định cư ở đâu...

Tuy nhiên, việc quy định này sẽ không rõ ràng trong trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được quyền tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các cơ quan dân cử (ĐBQH, HĐND) các cấp hay không cũng cần nêu rõ? Theo chúng tôi Hiến pháp cần làm rõ nội dung điều luật này tránh sự hiểu lầm về các quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

T.H

Có thể bạn quan tâm

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

(GLO)- Tại các hội nghị góp ý kiến, các đại biểu đều khẳng định quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”. Theo đó, tại Điều 70 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã có những ý kiến đóng góp cụ thể như sau:
Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

(GLO)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo ý kiến của ông Vương Hồng Quế (đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng), phát triển kinh tế là tất yếu nhưng trong đầu tư cần phân định tách bạch giữa dự án phát triển kinh tế và dự án phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội.
Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(GLO)- Sáng 27-2, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan và tổ chức xã hội, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo của tỉnh.
Bổ sung vào Điều 38 và 44

Bổ sung vào Điều 38 và 44

(GLO)- 1. Tại khoản 2, Điều 38 Dự thảo Hiến pháp 1992 ghi: “Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng người lao động chưa thành niên trái pháp luật”; theo tôi nên đề nghị bổ sung cụm từ sau đây ở cuối dòng: “..., có thể sử dụng lao động chưa thành niên ở những ngành, nghề phù hợp với độ tuổi do luật định” như vậy mới tạo điều kiện khuyến khích lao động chưa thành niên tham gia lao động, không lãng phí nhân lực và tạo thêm công ăn việc làm.
Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

(GLO)- Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu tất yếu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Song, vì Hiến pháp là nền tảng cho các đạo luật khác nên phải ngắn gọn còn phạm vi điều chỉnh do luật định.