Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo chương trình kỳ họp, sáng 6-6, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai.
 

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, các đại biểu sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật này.

Dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp này bao gồm các chế định như: chính sách pháp luật đồng bộ của Nhà nước về đầu tư huy động nguồn lực, các giải pháp tổ chức thực hiện công tác phòng-chống thiên tai; công tác giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân trong việc tuân thủ pháp luật và tham gia vào công tác phòng-chống thiên tai.

Dự thảo Luật cũng quy định về vấn đề tài chính cho hoạt động phòng, chống thiên tai do ngân sách Nhà nước bảo đảm, quy hoạch các vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai, quy định về các thông tin dự báo và cảnh báo thiên tai, công tác thống kê, đánh giá thiệt hại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng-chống thiên tai.

Theo chương trình dự kiến, sau khi đại biểu Quốc hội thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Luật để Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 19-6-2013.

Trong thời gian làm việc buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo

(GLO)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo ý kiến của ông Vương Hồng Quế (đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng), phát triển kinh tế là tất yếu nhưng trong đầu tư cần phân định tách bạch giữa dự án phát triển kinh tế và dự án phục vụ lợi ích cộng đồng xã hội.
Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ủy ban MTTQ tỉnh: Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(GLO)- Sáng 27-2, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan và tổ chức xã hội, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo của tỉnh.
Bổ sung vào Điều 38 và 44

Bổ sung vào Điều 38 và 44

(GLO)- 1. Tại khoản 2, Điều 38 Dự thảo Hiến pháp 1992 ghi: “Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng người lao động chưa thành niên trái pháp luật”; theo tôi nên đề nghị bổ sung cụm từ sau đây ở cuối dòng: “..., có thể sử dụng lao động chưa thành niên ở những ngành, nghề phù hợp với độ tuổi do luật định” như vậy mới tạo điều kiện khuyến khích lao động chưa thành niên tham gia lao động, không lãng phí nhân lực và tạo thêm công ăn việc làm.
Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

Ngắn gọn nhưng đủ nghĩa

(GLO)- Hiến pháp là đạo luật cơ bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 là yêu cầu tất yếu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Song, vì Hiến pháp là nền tảng cho các đạo luật khác nên phải ngắn gọn còn phạm vi điều chỉnh do luật định.
Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

Cần làm rõ nội dung Điều 18 và 19

(GLO)- Qua tiếp thu và nhận thức bước đầu về nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cơ bản tôi tán thành cách đặt vấn đề và bố cục. Tuy nhiên còn nhiều điều khoản, từ ngữ, cách diễn đạt cụ thể, tôi đề nghị cũng cần nêu rõ thêm. Trước mắt tôi nêu một số ý kiến có tính chất trao đổi: