Gia Lai phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1150/CTr-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31-3-2023 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế tư nhân ngày càng có nhiều đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Ảnh: V.T
Kinh tế tư nhân ngày càng có nhiều đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Ảnh: V.T

Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm phát triển kinh tế tư nhân hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, địa phương và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi cao nhất.

Đồng thời, kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện ở giai đoạn trước; bổ sung đánh giá sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó chú trọng sự phát triển bền vững không chỉ số lượng mà cả chất lượng, trong xu hướng phát triển các ngành nghề mới liên quan đến kinh tế số, đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 12.000 doanh nghiệp và đến năm 2030 có khoảng 18.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích và phát triển nhiều Tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có tiềm lực, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đến năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 65%. Năng suất lao động tăng khoảng 5%/năm; khuyến khích đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 5 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển 30 doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị.

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở nhiệm vụ trong Chương trình hành động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp; xác định các nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng năm, trong đó phải thể hiện bằng các nhiệm vụ cụ thể và lộ trình triển khai thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ sản xuất trong nước

Bảo vệ sản xuất trong nước

Trong khi cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa công bố quyết định có tiến hành điều tra chống bán phá giá thép cán nóng (HRC) Trung Quốc vào VN hay không thì sản phẩm này tiếp tục ồ ạt nhập khẩu vào thị trường nội địa.
Ia Grai quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã

Ia Grai quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã

(GLO)- Thời gian gần đây, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ các loại hình kinh tế tập thể và doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện biên giới này.