Giá đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi mới nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá đền bù đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi sẽ do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh tính toán và quy định.

Đất nông nghiệp có được đền bù khi Nhà nước thu hồi?

Đất nông nghiệp sẽ được đền bù khi Nhà nước thu hồi, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện nhận bồi thường đất theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013.

- Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nếu khi Nhà nước thu hồi đất mà có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định thì được bồi thường.

- Bồi thường đất bị thu hồi bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

- Bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi phải đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

 

Giá đền bù đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tính toán và quy định. Ảnh: LDO
Giá đền bù đất nông nghiệp khi bị Nhà nước thu hồi sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tính toán và quy định. Ảnh: LDO


Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp như thế nào?

Điều 77 Luật Đất đai 2013 quy về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:

- Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường, gồm diện tích trong hạn mức theo quy định, diện tích đất do được nhận thừa kế.

- Nếu có đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định thì không được bồi thường về đất nhưng cá nhân, hộ gia đình được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

- Đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo quy định.

- Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước 1.7.2004 mà không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định.

Ngoài ra, cá nhân, hộ gia đình được nhận thêm các khoản tiền hỗ trợ khác khi thu hồi đất nông nghiệp như: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp...

Khung giá đền bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi mới?

Hiện nay, Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất nông nghiệp và là căn cứ để UBND cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Công thức tính tiền đền bù đất nông nghiệp = Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi (m2) x giá đền bù đất (VND/m2).


https://laodong.vn/bat-dong-san/gia-den-bu-dat-nong-nghiep-khi-bi-thu-hoi-moi-nhat-1069388.ldo

 

Theo Minh Huy (T/H, LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm