Từ khóa: gắn kết hộ

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

Công ty 72 khen thưởng 48 tập thể và cá nhân

(GLO)-

Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.

Binh đoàn 15: Xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Binh đoàn 15: Xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên

(GLO)- Gắn bó với dân là truyền thống của Binh đoàn 15, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của các cấp ủy, là phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn Binh đoàn. Đây cũng là yếu tố cơ bản, quan trọng để Binh đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.