Đảng là ánh sáng niềm tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc 30-4-1975; thắng lợi của 30 năm đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 86 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhân dân các dân tộc Gia Lai đã một lòng một dạ theo Đảng, tích cực tham gia đấu tranh cách mạng. Sự ra đời của các chi bộ cộng sản, cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh ngày 10-12-1945 đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng Gia Lai. Từ đây, cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc tỉnh ta có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng của Bác Hồ. Trải qua 30 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đã anh dũng, kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công vẻ vang, góp phần to lớn vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, đánh đuổi hoàn toàn giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.                                 Ảnh: Đức Thụy
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Đức Thụy

Sau ngày đất nước thống nhất, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua gian khổ, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân và bảo vệ quê hương đất nước trong những năm đầu giải phóng. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng kinh tế, đặt nhiệm vụ sản xuất lương thực chống đói, chống bệnh tật là nhiệm vụ quan trọng cấp bách; cử cán bộ, đảng viên xuống từng buôn, làng động viên nhân dân các dân tộc tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới; đồng thời, củng cố và phát triển quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang, bán vũ trang và các lực lượng Công an truy quét FULRO và các thế lực phản cách mạng khác.

Trải qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; nắm bắt thời cơ, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, về kinh tế-xã hội, từ một tỉnh với hơn 50 vạn người phải cứu đói trong năm 1975, cơ sở hạ tầng thiếu thốn và lạc hậu do hậu quả của chiến tranh để lại, đến giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 12,81%. Tổng thu ngân sách năm 1991 chỉ đạt 40 tỷ đồng, thì đến năm 2015 đạt gần 3.200 tỷ đồng. Toàn tỉnh, đã hình thành, phát triển nhiều vùng sản xuất tập trung, chuyên canh cây nông nghiệp, công nghiệp ngắn ngày và dài ngày gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu như: hồ tiêu (trên 13 ngàn ha), cao su (trên 110 ngàn ha), mía (trên 38 ngàn ha), cà phê (gần 80 ngàn ha)... Nhiều trang trại, dự án chăn nuôi  quy mô vừa và nhỏ đã phát huy hiệu quả. Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư, bộ mặt từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa khởi sắc rõ nét.


Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; các vấn đề bức xúc được tập trung giải quyết; các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội được quan tâm chăm sóc. Y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,56% năm 2010 xuống còn 11,67% năm 2015. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng tiếp tục được cải thiện. Đặc biệt, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được giữ gìn và phát huy, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Công tác quốc phòng-an ninh, đối ngoại tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. An ninh biên giới, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại, hợp tác kinh tế với chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Campuchia trên tuyến biên giới được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được tăng cường. Tổ chức bộ máy các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được chú trọng, thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trong năm 2015 đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và sâu sắc, biểu thị sức mạnh tổng hợp, trí tuệ của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn, góp phần vào thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua-một sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước ta trong năm 2016. Thành công Đại hội XII của Đảng một lần nữa khẳng định niềm tin son sắt của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng và vai trò không thể thay thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng ủy Khối các tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

(GLO)- Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024 diễn ra sáng 12-4 tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tập trung trao đổi, thảo luận, giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

Siêu lừa 9X, lãnh 18 năm tù

(GLO)-

Chiều 9-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Thị Thúy Hằng (SN 1997, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)-

Sáng 9-4, tại phòng họp trụ sở Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023”.