Từ khóa: công khai

Dân chủ, công khai khi sáp nhập trường học

Dân chủ, công khai khi sáp nhập trường học

(GLO)- Vấn đề tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã được đề cập trong Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 của Bộ GD-ĐT mới đây với nhiều băn khoăn của đại biểu các địa phương.