Từ khóa: Công điện

Chăm lo cho người ở lại

Chăm lo cho người ở lại

Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về phòng chống dịch Covid-19 gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết

Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người mắc Covid-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu kiểm soát trong phòng, chống dịch Covid-19, dẫn đến làm lây nhiễm dịch bệnh trên các phương tiện giao thông hoặc địa bàn thuộc phạm vi quản lý.