Chư Păh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Hơn 1 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Păh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” trong hệ thống chính trị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sơn: Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

“Việc chuẩn bị, tổ chức kiểm điểm đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm tập thể. Những tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc xây dựng báo cáo giải trình rõ nội dung gợi ý kiểm điểm, đồng thời có kế hoạch và lộ trình khắc phục, báo cáo cấp trên theo dõi”-ông Sơn cho biết.

Chư Păh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 1

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Păh học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Còn ông Nguyễn Văn Ánh-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thì cho hay: “Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định, tạo chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất. Năm 2022, ở cấp huyện có 30 tập thể, cấp cơ sở có 140 tập thể tiến hành kiểm điểm, đánh giá; đồng thời kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với 2.685 cá nhân. Có 48 tổ chức Đảng và 98 chi bộ trực thuộc; 13 tập thể thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và 13 tập thể thuộc diện UBND huyện quản lý được đánh giá, xếp loại”.

Cùng với đó, Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Huyện ủy; chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ năm 2021 đến hết quý I-2023, qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật hơn 20 đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã giải quyết hoặc tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Chuyển biến từ thực tiễn

Ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-thông tin: Để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn đổi mới phương thức làm việc nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ quan hành chính, sự nghiệp triển khai thực hiện nghiêm kỷ cương, giờ giấc làm việc, văn hóa công sở, nâng cao ý thức kỷ luật trong cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, chú trọng công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và lắng nghe ý kiến người dân; hướng dẫn công dân thực hiện quyền dân chủ trong kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật...

Chư Păh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ảnh 2

Một góc trung tâm huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Đảng bộ xã Nghĩa Hưng có 18 chi bộ trực thuộc với gần 260 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ chuyển biến tích cực. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Dũng cho biết: “Đảng ủy xã thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Thường trực Đảng ủy xã rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tăng cường giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức bộ máy cơ sở; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân và giải quyết các chế độ chính sách, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”.

Tại xã Ia Nhin, Bí thư Đảng ủy Võ Hoàng Đan Thanh cho hay: “Đảng bộ xã tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên về sinh hoạt với chi bộ theo định kỳ. Hàng tháng, cấp ủy viên dự họp luân phiên các chi bộ để nắm tình hình; góp ý đổi mới nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, đảng viên tham dự sinh hoạt đầy đủ, tỷ lệ bình quân đạt 85-95%”.

Về định hướng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Chư Păh nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phát huy vai trò của Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Có thể bạn quan tâm

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ cuối: Mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân

(GLO)- Cùng với việc ra sức phủ nhận lịch sử, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “đánh” vào các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng nhằm chia rẽ nội bộ, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động còn sử dụng chiêu bài dân chủ với mưu toan làm suy yếu mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân; quy chụp sự suy thoái của một bộ phận cán bộ đảng viên, tệ quan liêu tham nhũng trong Đảng.

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ 1: Xuyên tạc lịch sử, chia rẽ nội bộ

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là có tội với dân tộc - Kỳ 1: Xuyên tạc lịch sử, chia rẽ nội bộ

(GLO)- Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng coi đây là “đột phá khẩu”, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng Việt Nam đi theo ý đồ của chúng.

Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Quân đội tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(GLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; đấu tranh phản bác, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những nội dung cơ bản, hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên nói chung, quân đội nói riêng.

Phú Thiện chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Phú Thiện chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(GLO)- Để phát huy thế mạnh của mạng xã hội (MXH) trong tuyên truyền, định hướng thông tin và dư luận xã hội, thời gian qua, các cấp ủy Đảng huyện Phú Thiện đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sử dụng MXH. Qua đó, huyện không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(GLO)- Sáng 19-4, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15-6-2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội.
 Ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

Ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

(GLO)- Lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta là âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập trung kích động một số tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo có tư tưởng vọng ngoại, bất mãn chế độ, chống đối hòng làm mất niềm tin của Nhân dân hoặc cố tình đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vấn đề tôn giáo.
Ayun Pa nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số

Ayun Pa nâng cao chất lượng cán bộ dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm qua, thị xã Ayun Pa luôn quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.