.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp"

Thứ Sáu, 27/03/2015, 08:04 [GMT+7]
.

(GLO)- 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đã không ngừng lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công to lớn, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và luôn xứng đáng với lời dạy của Bác: “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống DQTV (28-3), phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về những đóng góp của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh.
 

- P.V: Xin Đại tá cho biết một số nét cơ bản về lực lượng DQTV tỉnh và những đóng góp của lực lượng này trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ?

Đại tá Lê Xuân Hòa: Trước Cách mạng Tháng Tám-1945, các tổ chức thanh niên cách mạng lần lượt được thành lập ở Pleiku, An Khê, Cheo Reo, đây là tổ chức bán vũ trang, là lực lượng nòng cốt phát động quần chúng hưởng ứng mệnh lệnh khởi nghĩa cùng Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đứng lên giành chính quyền về tay nhân dân. Đến cuối năm 1947, các làng đều thành lập tổ đội du kích với lực lượng hơn 1.000 đội viên, bước đầu đảm nhiệm các nhiệm vụ theo yêu cầu của cách mạng ở cơ sở, từng bước phối hợp cùng lực lượng vũ trang tập trung tác chiến, đánh địch bằng các trận nhỏ lẻ, đồng thời bổ sung lực lượng, xây dựng các đội vũ trang tuyên truyền của tỉnh, làm nòng cốt xây dựng các đơn vị vũ trang tập trung sau này.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cùng với sự phát triển của chiến tranh nhân dân địa phương, lực lượng dân quân du kích không ngừng được xây dựng và trưởng thành qua thực tế chiến đấu. Họ luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, bảo vệ các vùng căn cứ cách mạng ở Đeh Bình, Xóm Ké, Ya Hội (An Khê); Đak Đoa, xã Gào, Bàu Cạn (Pleiku), vùng Đất Bằng (Krông Pa)… ; phối hợp cùng bộ đội địa phương tham gia tác chiến hàng trăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng ngàn tên địch.

 

Dân quân tự vệ tham gia hội thi, hội thao.     Ảnh: P.D
Dân quân tự vệ tham gia hội thi, hội thao. Ảnh: P.D

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, cùng với lực lượng vũ trang tập trung và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng DQTV đã tham gia xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân địa phương toàn diện, rộng khắp, đánh địch ở mọi lúc, mọi nơi, tiêu diệt, tiêu hao sinh lực, phương tiện chiến tranh của địch. Đồng thời, DQTV tích cực xây dựng và bảo vệ các khu căn cứ của tỉnh, huyện, xã,… tạo thế trận thiên la địa võng; kết hợp giữa vũ khí thô sơ và hiện đại, giữa cách đánh truyền thống với hiệp đồng lực lượng, hiệp đồng binh chủng, làm thất bại lần lượt các chiến lược “tố cộng, diệt cộng”, “bình định nông thôn”, “dùng người Việt đánh người Việt” và các chiến thuật “thượng du vận, thiết xa vận, trực thăng vận”, chiến thuật “nhảy cóc”, “vồ mồi”… của Mỹ-Ngụy, góp phần làm nên những chiến công vang dội. Qua hơn 20 năm đánh Mỹ và thắng Mỹ, lực lượng DQTV của tỉnh đã kết nạp được 2.625 đảng viên; 4.350 đoàn viên; có 37 tập thể, đơn vị và 12 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 72 bà mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đến nay, lực lượng dân quân đã được xây dựng và củng cố đều khắp ở 222 xã, phường, thị trấn; lực lượng tự vệ đã phát triển lên 450 cơ sở, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- P.V: Là lực lượng tại chỗ, thông hiểu địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, gắn bó máu thịt với nhân dân, vậy những năm qua, lực lượng DQTV đã có những đóng góp như thế nào trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở?

 

 Ảnh: P.D
Ảnh: P.D

Đại tá Lê Xuân Hòa: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành ở địa phương, lực lượng DQTV tỉnh nhà không ngừng được tăng cường, củng cố, kiện toàn, thực sự trở thành nơi tổ chức và tập hợp giáo dục, rèn luyện thanh niên ở địa phương, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân. Lực lượng DQTV luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó, với lực lượng đông đảo, rộng khắp, DQTV luôn xung kích trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai giúp dân, tìm cứu hộ cứu nạn, giúp dân ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường…

Cụ thể, trong những năm qua đã có hàng ngàn lượt DQTV tham gia tuần tra canh gác, phòng-chống vượt biên, gây rối, ... bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng DQTV còn phối hợp với các ngành chức năng tham gia công tác dân vận, tuyên truyền vận động quần chúng, giúp dân hàng ngàn ngày công lao động, xây dựng hạ tầng cơ sở ở các địa bàn trọng điểm…

- P.V: Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trong tình hình mới, theo đồng chí, thời gian tới cần tập trung vào những nội dung chính nào?

Đại tá Lê Xuân Hòa: Trong giai đoạn cách mạng mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực để giữ vững vị trí, vai trò là một trong những lực lượng chủ yếu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở trong thời bình và là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc ở cơ sở khi có chiến tranh, trong thời gian tới, lực lượng DQTV của tỉnh tiếp tục được xây dựng theo phương châm: “Vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”. Nghĩa là chất lượng phải toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, trình độ chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp vụ, biên chế trang bị hợp lý, thống nhất, có kỷ luật nghiêm, cơ động nhanh, sẵn sàng chiến đấu tốt và mỗi tổ chức DQTV phải luôn vững vàng.

Để thực hiện tốt phương châm trên, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DQTV. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng lực lượng, gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng DQTV.

- P.V: Xin cảm ơn Đại tá!

Phương Dung (thực hiện)

.