• 8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục
  • Cố tìm Alien, nhân loại có thể bị xoá sổ
  • Phát hiện tàn tích vật thể ngoài Hệ mặt trời ở Nam Cực

8 cụm tín hiệu lạ ngoài hành tinh liên tục "cập bến" trái đất

Hệ thống kính viễn vọng vô tuyến CHIME của Canada liên tục bắt được 8 cụm tín hiệu ngoài hành tinh dạng lặp đi lặp lại.

Cố tìm Alien, nhân loại có thể bị xoá sổ

Nhiều nhà khoa học cho rằng việc gửi tin nhắn vào không gian mà không biết ai sẽ nhận được có thể là ý tưởng tồi. Điều này có thể dẫn tới một tương lai tồi tệ cho Trái Đất.

Phát hiện tàn tích vật thể ngoài Hệ mặt trời ở Nam Cực

Các nhà khoa học vừa tìm ra bụi vũ trụ lẫn trong tuyết Nam Cực, là những thứ mà một siêu tân tinh rất xa Hệ Mặt trời bắn đến trái đất hàng triệu năm về trước.

.
.