.
.

"Nghìn năm gốm cổ Champa", tư liệu quý về gốm cổ

Thứ Ba, 11/08/2020, 20:18 [GMT+7]
.

Sách "Nghìn năm gốm cổ Champa" của GS-TS Lâm Thị Mỹ Dung và TS Nguyễn Anh Thư, do Cty Tri thức văn hóa Sách Việt Nam phối hợp với NXB Văn hóa Dân tộc vừa ấn hành.

 

 

 Bìa sách
Bìa sách "Nghìn năm gốm cổ Champa".


Sách dày 312 trang, gồm 3 chương: Một số vấn đề nghiên cứu đồ gốm Champa thế kỷ I - X, Sản phẩm và kỹ thuật sản xuất gốm cổ Champa, Một số vấn đề KT-XH Champa qua nghiên cứu đồ gốm. Ðồng thời, ở mỗi chương lại bao gồm những vấn đề khác nhau về gốm cổ Champa.

Với "Nghìn năm gốm cổ Champa", các tác giả đã cung cấp nhiều tư liệu quý về gốm Champa trong suốt 1.000 năm lịch sử, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các mối quan hệ tiếp xúc, giao lưu văn hóa đối với sản xuất và buôn bán đồ gốm Champa trong 10 thế kỷ qua. Bên cạnh đó, 2 tác giả còn đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề liên quan đến đời sống KT-XH của cư dân giai đoạn hình thành và phát triển nhà nước ở khu vực miền Trung Việt Nam trong suốt thiên niên kỷ I...

Theo V.H (cadn)

.