.
.

Tọa đàm tuyên truyền những chuẩn mực "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Sáu, 01/10/2021, 10:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Tối 30-9, Đoàn Cơ sở phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền những chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 

 Cán bộ, chiến sĩ trao đổi thảo luận các nội dung trong buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Hồng
Cán bộ, chiến sĩ trao đổi thảo luận về những nội dung trong buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Hồng

 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, khẳng định vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những phẩm chất, giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng cùng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... Buổi tọa đàm cũng giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả cần được phổ biến, nhân rộng.

Thông qua buổi tọa đàm giúp cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

 

KIM HỒNG

 

.