Ayun Pa thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thị xã Ayun Pa quan tâm triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Để việc thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào đời sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở thường xuyên chú trọng lãnh đạo, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động; chủ động bổ sung nội dung quy chế làm việc, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với địa bàn phụ trách.

 

Cấp tiền hỗ trợ bò bệnh LMLM. Ảnh: Ái Nghĩa
Cấp tiền hỗ trợ bò bệnh LMLM. Ảnh: Ái Nghĩa

Căn cứ điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, phường thường xuyên mở rộng các hình thức dân chủ thông qua việc niêm yết công khai những vấn đề dân được biết, được bàn và cho ý kiến như: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; vấn đề thu-chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân. Qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, người dân còn được tham gia đóng góp ý kiến và quyết định trực tiếp các vấn đề, nội dung quan trọng như: xây dựng hương ước, nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm…

Ông Nguyễn Đức Hội-Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Ayun Pa, cho biết: “Trong những năm qua,  việc thực hiện QCDC ở cơ sở của thị xã Ayun Pa đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn ở nhiều phương diện. Thực tế cho thấy, tác động lớn nhất của thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong thực hiện dân chủ; phương thức, nội dung hoạt động của tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được đổi mới theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…”.

Việc thực hiện QCDC ở xã, phường trong thời gian qua cũng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo động lực thúc đẩy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cũng thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn các xã, phường; tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, chung lòng đóng góp nhân lực, vật lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện toàn thị xã có 55/55 thôn, làng, tổ dân phố xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa… Ông Ksor Ploanh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Bờ, cho biết: “Trước khi địa phương triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoặc các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, chúng tôi đều tổ chức họp dân cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất trong thực hiện với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”, tạo được đồng thuận trong nhân dân…”.

Thời gian tới, thị xã Ayun Pa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện QCDC; tiếp tục cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; chú trọng phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, xem đó là nhiệm vụ thường xuyên để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện cải cách hành chính và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...

Ái Nghĩa

Có thể bạn quan tâm