10 trường hợp thu hồi đất nhưng không bồi thường tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dưới đây là 10 trường hợp thu hồi đất nhưng không bồi thường tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
Theo Khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai hiện hành: "Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Nhiều trường hợp thu hồi đất nhưng không bồi thường tài sản. Ảnh: Trần Lưu
Nhiều trường hợp thu hồi đất nhưng không bồi thường tài sản. Ảnh: Trần Lưu
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất sau thì sẽ không được bồi thường:
1. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.
2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.
3. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.
4. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.
5. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.
6. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.
7. Cá nhân sử dụng đất mất mà không có người thừa kế.
8. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.
9. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.
KIM NHUNG (LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/10-truong-hop-thu-hoi-dat-nhung-khong-boi-thuong-tai-san-889465.ldo

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...