.

Ông Cao Xuân Bá-Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (An Giang) vừa cho biết UBND thành phố đang tính toán phục dựng lại bia đá Châu Đốc Tân lộ Kiều Lương, gồm 1 bản chữ Hán và bản dịch tiếng Việt.
 

Hai tấm bia cổ bị vỡ để trong lăng Thoại Ngọc Hầu - núi Sam.
Hai tấm bia cổ bị vỡ để trong lăng Thoại Ngọc Hầu - núi Sam.

Đây là bia ký do ông Thoại Ngọc Hầu (1761 - 1829) dựng lên tại núi Sam vào năm 1828 sau khi đào xong con lộ từ dinh Châu Đốc vào tới núi Sam. Nhà nghiên cứu quá cố Nguyễn Văn Hầu thuật lại trong quyển Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang như sau: “Ngày xưa đất sâu, thêm bị ao đầm ngăn ngại, người ngựa, trâu bò qua lại bất tiện. Trong năm 1826, đường được khởi công, trước sau có 4.400 nhân công và họ phải đóng góp trong một thời gian vừa làm, vừa tu bổ… Nhờ con lộ này mà người dân đi lại gánh vác dễ dàng, xe cộ qua lại yên ổn”.

Hiện nay, Tân lộ Kiều Lương đã trở thành con lộ lớn từ Châu Đốc vào núi Sam, hai bên đường phố xá sầm uất. Theo Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang, bia đá trên là một trong các văn bia chữ Hán cổ ở An Giang nhưng theo thời gian bia bị vỡ bể nhiều mảnh nên văn tự trên bia không còn đầy đủ. Rất may, Hội đã tìm được bản sao bia đá của cụ Trần Văn Hanh được thực hiện trong năm 1877. Theo đánh giá của Hội, đây là bản sao đầy đủ nhất còn lưu lại được đến nay.

Thanh Dũng/thanhnien

.