Từ khóa: máy bay

Để sự cố không xảy ra

Để sự cố không xảy ra

Bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với máy bay cũng thường được xem là hy hữu. Vậy mà, chỉ trong vòng 1 tháng qua, 2 sự cố máy bay va chạm nhau đã liên tiếp xảy ra tại khu vực sân đỗ sân bay Nội Bài (Hà Nội).