Từ khóa: kết nạp đảng viên

Lá cờ đầu về phát triển đảng viên trong học sinh

Lá cờ đầu về phát triển đảng viên trong học sinh

(GLO)- Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã kết nạp 80 đảng viên là học sinh. Riêng năm học 2022-2023, Đảng bộ huyện kết nạp 33 đảng viên là học sinh. Đây cũng là một trong những đơn vị đi đầu về tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh.

Tạo nguồn, phát triển đảng viên: Tín hiệu khả quan

Tạo nguồn, phát triển đảng viên: Tín hiệu khả quan

(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên đạt 3% trở lên/năm so với đầu nhiệm kỳ (tương đương 1.800 đảng viên trở lên/năm và 9.000 đảng viên trở lên/nhiệm kỳ). Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6-2023, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 5.709 đảng viên mới. Một số Đảng bộ huyện dự kiến sớm đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ vào cuối năm 2024.

Ươm mầm những "hạt giống đỏ" trong trường phổ thông

Ươm mầm những "hạt giống đỏ" trong trường phổ thông

(GLO)- Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trong đó cần coi trọng phát triển nguồn đảng viên trẻ với lực lượng là học sinh, sinh viên. “Ươm mầm“ những “hạt giống đỏ“ trong các trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ của xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.
Xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

(GLO)- Những năm qua, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở ở Gia Lai đã quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân nhằm lãnh đạo đảng viên, người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác này hiện còn gặp nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.
Tấm gương người chiến sĩ cộng sản trung kiên

Tấm gương người chiến sĩ cộng sản trung kiên

(GLO)- Với 40 năm tuổi đời, gần 20 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong thuộc lớp chiến sĩ cách mạng tiền bối, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, chiến sĩ cách mạng kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng, những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả, đạo đức trong sáng của đồng chí sống mãi trong lòng Nhân dân, mãi mãi xứng đáng là tấm gương sáng của người cộng sản kiên cường. Để ghi nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư, Gia Lai có một số tổ chức, công trình mang tên Lê Hồng Phong.
Cần quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

Cần quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chỉ đạt 43,72% so với chỉ tiêu nghị quyết; các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố gặp khó trong tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là những nội dung được thảo luận sôi nổi tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác đến cuối năm 2022 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức mới đây. Vậy đâu là nguyên nhân?
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo

(GLO)- Từ sau Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, đưa hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đi vào nền nếp, chuyên sâu, đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của TCCSĐ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, xây dựng TCCSĐ thực sự trong sạch vững mạnh.
Gia Lai quan tâm kết nạp đảng viên dân tộc thiểu số

Gia Lai quan tâm kết nạp đảng viên dân tộc thiểu số

(GLO)- Phát triển đảng viên nói chung, đảng viên dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh Gia Lai đã tập trung nhiều giải pháp để triển khai thực hiện.
Điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên mới

Điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên mới

(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Lơ Ku chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Với 66 đảng viên mới được kết nạp trong 5 năm (vượt 124% so với nghị quyết), Đảng bộ xã Lơ Ku trở thành điểm sáng về công tác phát triển đảng viên ở huyện Kbang.
Quan tâm kết nạp đảng viên

Quan tâm kết nạp đảng viên

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, xem đây là một trong những chỉ tiêu để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng hàng năm.