Hơn 100 ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thực hiện Công văn số 5418 ngày 27-4-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam về việc lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028), Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Hội ND các cấp tổ chức lấy ý kiến góp ý. Đến nay, Hội ND tỉnh đã nhận được hơn 100 ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên trong tỉnh.

Dự thảo Báo cáo gồm 3 phần: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND Việt Nam; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2023-2028 và phần chú thích.

Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, các cấp Hội ND trong tỉnh đều nhất trí cao với chủ đề, phương châm của Đại hội “Đoàn kết-Dân chủ-Sáng tạo-Hợp tác-Phát triển”; đồng ý với bố cục của dự thảo Báo cáo chính trị; đồng quan điểm với những nhận định, đánh giá về những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội ND Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo văn kiện Đại hội nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung. Cụ thể tại điểm 2 mục I phần B nêu: “Chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở Hội và chi hội được nâng lên, số cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 97%, vượt so với chỉ tiêu Đại hội VII và không có cơ sở yếu kém”.

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 204 ngày 10-7-2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Hội ND Việt Nam hiện hành, gồm có 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Ban soạn thảo văn kiện Đại hội cần điều chỉnh từ ngữ trong dự thảo Báo cáo cho phù hợp với Hướng dẫn số 204 ngày 10-7-2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam.

Tương tự, tại điểm 2 mục I phần B nêu: “100% cơ sở Hội, 97% chi hội có quỹ hoạt động Hội, bình quân quỹ hoạt động Hội là 80.000 đồng/hội viên, vượt 6,7% so với chỉ tiêu Đại hội VII”. Tuy nhiên, tại phần chú thích số 20 trong văn kiện này lại nêu: “Có 77.388 chi hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội, bình quân quỹ hoạt động Hội là 75.000 đồng/hội viên”. Đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam điều chỉnh bình quân Quỹ hoạt động Hội cho thống nhất, tránh tình trạng số liệu không thống trong dự thảo nội dung văn kiện Đại hội.

Hầu hết các ý kiến cơ bản thống nhất với 12 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Tuy vậy, một số ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam điều chỉnh, bổ sung nội dung. Đó là gắn với các chỉ tiêu bình quân chung, cần xác định cụ thể chỉ tiêu cho từng vùng, từng miền, từng địa phương.

Về các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028, các ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho cụ thể hơn, sát với thực tiễn phong trào ND từng địa phương để hội viên ND dễ nắm bắt và thực hiện, tránh tình trạng chung chung, đại khái.

Có thể bạn quan tâm

Trị “căn bệnh gốc” để Đảng mạnh từ bên trong

Trị “căn bệnh gốc” để Đảng mạnh từ bên trong

(GLO)- Trong suốt tiến trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã có nhiều văn kiện, nghị quyết để cảnh báo, chấn chỉnh tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo quốc tế lên án mạnh mẽ sau khi ông Donald Trump bị ám sát hụt gây chấn động

Lãnh đạo quốc tế lên án mạnh mẽ sau khi ông Donald Trump bị ám sát hụt gây chấn động

(GLO)- Ngay sau khi thông tin về vụ xả súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lúc đang vận động tranh cử được công bố, chính giới Mỹ và lãnh đạo nhiều nước trên thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời lên tiếng kêu gọi chống lại bạo lực chính trị.