Gia Lai cấm Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Thành tỉnh Quảng Nam tham gia hoạt động đấu thầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quyết định cấm Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Thành tỉnh Quảng Nam tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của tỉnh.
Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ bị cấm tham gia các hoạt động đấu thầu. Ảnh nguồn internet
Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ bị cấm tham gia các hoạt động đấu thầu. Ảnh nguồn internet
Ngày 19-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành ký ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND về cấm tham gia hoạt động đấu thầu.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cấm Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Thành tỉnh Quảng Nam (mã số thuế 4000333535) tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Các dự án đầu tư xây dựng, dự toán mua sắm sử dụng vốn ngân sách nhà nước do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu; thời gian 3 (ba) năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành).
Lý do: Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Thành tỉnh Quảng Nam đã có hành vi vi phạm điều cấm trong đấu thầu được quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu năm 2013: Nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối họp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải Quyết định này trên Báo đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai theo đúng quy định và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Thành tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
TRẦN ĐỨC 
 

Có thể bạn quan tâm