• Vực dậy du lịch miền Trung
  • Thi video quảng bá du lịch Gia Lai

Vực dậy du lịch miền Trung

Chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt dịch Covid-19 thứ 2, các địa phương trọng điểm du lịch miền Trung đang tìm giải pháp phục hồi không phải bằng chính sách giảm giá mà ưu tiên tính an toàn

"Tay ngang" làm du lịch

(GLO)- Cụm từ "Trải nghiệm và chia sẻ" đã trở thành slogan được sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá của du lịch Gia Lai. Và, những bạn trẻ như Nguyễn Quang Tưởng-quản trị viên của trang Gia Lai Discovery đang góp phần giúp hành trình trải nghiệm và chia sẻ được lan tỏa sâu rộng hơn.

Thi video quảng bá du lịch Gia Lai

(GLO)- Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành thể lệ cuộc thi video quảng bá du lịch Gia Lai năm 2020.

.
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa: Học tập và làm theo gương Bác

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa: Học tập và làm theo gương Bác

(GLO)- Những năm qua, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Qua đó, đơn vị đã phát huy được sức mạnh tập thể, xây dựng nội bộ đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

.