.
.

Gia Lai: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Thứ Tư, 23/09/2020, 13:45 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 22-9, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 1961/UBND-KGVX về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”. 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo-cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn cụ thể các nội dung hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đến các địa phương, đơn vị và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ và duy trì các hoạt động trong cả năm học. Đồng thời, các sở, ban, ngành tỉnh triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ này.

 

 Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức. Ảnh: Lương Thanh
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Ảnh: Lương Thanh


Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đồng loạt vào sáng 1-10 với hình thức và nội dung phù hợp điều kiện của địa phương, tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội cho mọi người. Tuyên truyền trực quan và xe lưu động về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ để người dân biết và tham gia.

Triển khai các chương trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, thư viện, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục xây dựng và thu thập, khai thác nguồn tài liệu giáo dục mở hữu ích; khuyến khích giao lưu chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… Hướng dẫn kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

 

Tổ chức các diễn đàn và cuộc thi về công dân học tập, công dân toàn cầu, tìm hiểu về kỹ năng và năng lực trích yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành và duy trì thói quen học tập thường xuyên trong các tầng lớp nhân dân…

LƯƠNG THANH

.