.
.

Gia Lai: Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020

Thứ Ba, 07/01/2020, 06:34 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 6-1, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.
 
 
  Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020. Ảnh: M.N
Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020. Ảnh: M.N
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt các nội dung chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc căn cứ kế hoạch toàn khóa và nội dung chuyên đề xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Trong đó, chú ý các giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng gắn thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
 
 
MINH NGUYỄN
 
 
.