.

Gia Lai: Phấn đấu có khoảng 2.800 dự án, ý tưởng khởi nghiệp

Chủ Nhật, 15/07/2018, 09:36 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 316/QĐ-UBND ban hành Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
 

Ảnh: L.T
Ảnh: L.T

Mục tiêu là xây dựng mạng lưới liên kết tổng thể giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những dự án, ý tưởng khởi nghiệp khả thi để hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp. Đến năm 2020, phấn đấu phát triển khoảng 2.800 dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh về hoạt động khởi nghiệp, theo dõi đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện và đề xuất kiến nghị. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

Lương Thanh

.