Từ khóa: Bờ Ngoong

Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI

Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI

(GLO)- Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI và tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), các tổ chức Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Bờ Ngoong về đích nông thôn mới

Bờ Ngoong về đích nông thôn mới

(GLO)- Qua 8 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, bộ mặt nông thôn xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) đã có sự đổi thay đáng kể, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.
Bờ Ngoong không còn nhà tạm

Bờ Ngoong không còn nhà tạm

(GLO)- Gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê) đã tập trung các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn. Đến nay, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương đã hoàn thành.