.
(GLO)- Năm 2017, ngành chức năng huyện Chư Sê đã phối hợp với Công ty Nestle Việt Nam để hỗ trợ chi phí mua giống cà phê cho người dân trên địa bàn tái canh được 477 ha, đạt 165% kế hoạch tỉnh giao.
 
Theo đó, mỗi cây giống cà phê người dân được Công ty Nestle Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 50% kinh phí, tương đương với khoảng 1.500 đồng/cây. Tổng kinh phí mà Công ty Nestle Việt Nam hỗ trợ cho người dân thực hiện tái cánh 477 ha cà phê trong năm 2017 là trên 700 triệu đồng. 
 
Nhu cầu tái canh cà phê của người dân trên địa bàn huyện Chư Sê khá lớn. Q.T
Nhu cầu tái canh cà phê của người dân trên địa bàn huyện Chư Sê khá lớn. Ảnh: Q.T
Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê cũng đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Chư Sê và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xét duyệt cho các hộ dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng theo chương trình tái canh cà phê. Qua đó, đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Chư Sê đã tiến hành giải ngân nguồn vốn cho 6 hộ dân đủ điều kiện vay vốn với tổng vốn được giải ngân là 451 triệu đồng. 
 
Hiện ngành nông nghiệp huyện Chư Sê đang tiếp tục triển khai cho các xã, thị trấn rà soát, thống kê, đăng ký diện tích tái canh cà phê năm 2018. 
 
Quang Tấn 
 
.