.

Giá trị sản xuất năm 2017 tăng 6,73% so với cùng kỳ

Thứ Ba, 28/11/2017, 14:01 [GMT+7]
.

(GLO)- Năm 2017, sản xuất nông- lâm nghiệp- thủy sản của Gia Lai phát triển ổn định và tương đối toàn diện. Giá trị sản xuất năm 2017 ước đạt 25.641,5  tỷ  đồng (bằng 99,1%  kế hoạch, tăng 6,73% so với cùng kỳ).

Ảnh: Trần Dung
Ảnh: Trần Dung

 

Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh là 531.982 ha (đạt 100% kế hoạch, tăng 1,19% so với cùng kỳ). Tổng sản lượng lương thực ước đạt 566.324 tấn (đạt 97,15% kế hoạch, tăng 5,55% so với cùng kỳ). Trong năm Gia Lai cũng đã chuyển đổi 698 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác; tái canh 3.105 ha cà phê (đạt 140% kế hoạch); ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho 15.920 ha…

 

Trong năm, tỉnh đã tổ chức 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về tình hình sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp gắn với xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 

Năm 2017, tỉnh cũng đã giao khoán quản lý bảo vệ rừng và hợp đồng bảo vệ rừng là 151.000 ha (đạt 100% kế hoạch); chăm sóc 5.018 ha rừng; khai thác 138,2 nghìn m3 gỗ…

 Trần Dung