Từ khóa: VTV

Truyền hình số mặt đất: Dễ chuyển đổi, không trả phí

Truyền hình số mặt đất: Dễ chuyển đổi, không trả phí

(GLO)- Chỉ còn gần 2 tháng nữa, truyền hình tương tự mặt đất (analog) sẽ chính thức ngừng phát sóng để chuyển sang phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T2. Nhiều người dân đặt câu hỏi: Ti vi mình đang dùng có xem được truyền hình số mặt đất hay không và sau khi chuyển đổi có phải đóng phí hàng tháng không?