Từ khóa: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030

(GLO)- Chiến lược phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 với quan điểm phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để trở thành trung tâm khoa học và công nghệ mạnh, phát triển bền vững; góp phần đẩy mạnh tiềm lực khoa học và công nghệ...
Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số 2021

Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số 2021

(GLO)- Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia, trong 17 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công thì Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu ở 3 nhóm cơ quan được đánh giá theo Chỉ số chuyển đổi số-DTI năm 2021.