Từ khóa: Trung tâm Khuyến nông tỉnh

Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực khuyến nông

Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực khuyến nông

(GLO)- Chiều 29-5, Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai tổ chức hội thảo về hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh trong 30 năm (1993-2023). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dự và chỉ đạo tại hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, một số doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

“Cầu nối” phát triển nông nghiệp bền vững

“Cầu nối” phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) được thành lập theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 30-5-1994 của UBND tỉnh Gia Lai với nhiệm vụ làm “cầu nối” để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Trong 29 năm qua, Trung tâm luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững.

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: Đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: Đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững

(GLO)- Những năm gần đây, từ các nguồn vốn hỗ trợ khác nhau, Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với các địa phương xây dựng một số mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi giúp người dân từng bước đưa vào sản xuất, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Các mô hình, dự án khuyến nông: Đòn bẩy để tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Các mô hình, dự án khuyến nông: Đòn bẩy để tái cơ cấu ngành nông nghiệp

(GLO)- Thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình, dự án khuyến nông góp phần chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất và tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, các mô hình, dự án đã trở thành đòn bẩy để tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Kỳ vọng mô hình liên kết sản xuất chanh dây VietGAP

Kỳ vọng mô hình liên kết sản xuất chanh dây VietGAP

(GLO)- Từ nguồn vốn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ và vốn đối ứng của người dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đã xây dựng mô hình trồng chanh dây theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Ia Phìn (huyện Chư Prông) với diện tích 10 ha. Đến nay, vườn cây bắt đầu bước vào thu bói, kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao so với phương thức sản xuất truyền thống.
Trung tâm Khuyến nông Gia Lai hỗ trợ ứng dụng KHCN cho dân

Trung tâm Khuyến nông Gia Lai hỗ trợ ứng dụng KHCN cho dân

(GLO)- Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương. Nhiều giống mới phù hợp với điều kiện thực tiễn được đưa vào sản xuất đại trà cho năng suất và giá trị cao.