Tiếp tục phấn đấu, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)

(GLO)- Tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI diễn ra ngày 2-12, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng. Báo Gia Lai Điện tử trân trọng giới thiệu nội dung bài viết này.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, tại Hội nghị, đã có 19 ý kiến thảo luận tham gia vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị; đặc biệt, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào việc đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023

Hội nghị đã thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Qua kết quả đã nêu trong dự thảo Báo cáo và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là thực hiện các nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 515 và Nghị quyết số 03, ngày 10-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu thì một số nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết 03 về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 tuy có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Đức ThụyBước sang năm 2023-năm bản lề quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, dự báo việc thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ tháng đầu năm 2023. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, trước mắt cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19, ngày 18-11-2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2023. Trong đó, chú trọng thực hiện kịp thời việc thăm hỏi, tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Hai là, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương, của tỉnh, gồm: (1) Các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành cụ thể hóa các chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. (2) Khẩn trương tham mưu cụ thể hóa thực hiện các nội dung Nghị quyết số 23, ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 152, ngày 15-11-2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23. (3) Ba chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Lưu ý, việc triển khai thực hiện các chương trình này phải thực chất, hiệu quả, thiết thực, tuyệt đối không chạy theo thành tích, phải xác định lợi ích của Nhân dân là mục tiêu cuối cùng của mọi nhiệm vụ.

Ba là, tập trung quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động kinh tế-xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, triển khai các dự án có tính lan tỏa và là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Sớm hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn; hoàn thành việc lập và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng; xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; hoàn thành quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; dự án đường Nguyễn Văn Linh, dự án giao thông liên vùng… Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các địa phương và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của tỉnh Gia Lai.

Thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2023 và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Ngay từ đầu năm 2023, phải chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách. Quản lý chặt việc chi ngân sách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bốn là, tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục vùng khó khăn. Rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất. Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp trong kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch năm 2023. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai. Tăng cường các hoạt động thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Quan tâm công tác giải quyết việc làm cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm.

Năm là, triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển chọn, gọi quân nhân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo chất lượng, an toàn. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai năm 2023 đảm bảo đạt kết quả tốt. Tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát địa bàn; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, quyết tâm giảm 3 chỉ số trong an toàn giao thông.

Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát. Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh khẩn trương, kịp thời, trách nhiệm và đầy đủ. Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức ThụySáu là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh gắn với các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức cán bộ đã ban hành (phân cấp; luân chuyển; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng...); ban hành Kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và từng năm (từ năm 2022 đến 2026). Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, tập trung lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định, quy trình… để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định. Chú trọng việc thực hiện và sơ kết, tổng kết các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, dân vận lực lượng vũ trang.

Bảy là, chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 08-CT/TU. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn, Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đối với các dự thảo văn bản trình Hội nghị: (1) Nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; (2) Chương trình làm việc năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; (3) Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 11-11-2019 của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040: Đa số các đại biểu thống nhất với các dự thảo văn bản, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia tại Hội nghị để hoàn thiện các dự thảo văn bản, sớm ban hành và tổ chức thực hiện.

Trên cở sở văn bản ban hành, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đề ra, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả và có giá trị trong thực tiễn.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan đánh giá, rà soát lại tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để tham mưu, đề xuất tính toán, thống nhất cách tính các chỉ tiêu theo đúng quy định, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 hết sức nặng nề - đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm chính trị cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.----------------------

(*) Đầu đề do Báo Gia Lai Điện tử đặt

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.