Từ khóa: Thứ trưởng Bộ Công Thương

Quy hoạch điện VIII được thông qua: Nội dung về năng lượng tái tạo được chỉnh sửa

Quy hoạch điện VIII được thông qua: Nội dung về năng lượng tái tạo được chỉnh sửa

Bộ Công Thương đã hoàn thiện báo cáo giải trình các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định liên quan đến Quy hoạch Điện VIII. Trong đó, một số nội dung chính như giải pháp đặt ra khi tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo với quy mô lớn trong hệ thống điện, công nghệ tích trữ năng lượng trong tương lai sẽ được bổ sung, chỉnh sửa.