Từ khóa: Sa Đéc

Chảy về với phố hoa

Chảy về với phố hoa

Đọc sách “Người tình“ (tiểu thuyết L'Amant của Marguerite Duras, Pháp), xem phim “Người tình“ và lang thang nơi thành phố êm đềm bên bờ sông Tiền, tôi còn nhận ra một Sa Đéc (Đồng Tháp) khác. Nơi đó, có dòng sông nhỏ thôi, chảy trong phố hoa.