Phát huy truyền thống, xây dựng ngành Thanh tra vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, tháng 11-1976, Thanh tra tỉnh Gia Lai được thành lập. Trải qua gần 40 năm, Thanh tra tỉnh đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp nhất định trong sự phát triển của tỉnh nhà. Quá trình đó đã minh chứng công tác thanh tra, kiểm tra là một khâu tất yếu khách quan không thể tách khỏi hoạt động quản lý nhà nước.

Ngay từ khi mới thành lập và sau khi tách tỉnh Gia Lai (năm 1991), ngành Thanh tra tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tốt nhiệm vụ thanh tra, đồng thời tham mưu giúp các cấp chính quyền tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Qua gần 40 năm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra tỉnh Gia Lai luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua  công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, đã phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh các vi phạm góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò chủ trì, tham mưu, thực hiện công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài gây bức xúc xã hội; đồng thời trả lại sự công bằng cho người bị oan sai; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thanh tra tỉnh trong gần 40 năm qua thể hiện rõ qua 4 giai đoạn: Giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1991, đã triển khai 74.824 cuộc thanh tra, tập trung vào thanh tra chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chống tham ô, hối lộ, móc ngoặc bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa trong các ngành, đơn vị, công-nông-lâm trường, xí nghiệp và về chấp hành chế độ chính sách hậu phương quân đội, chính sách thương binh-liệt sĩ; tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh tế quản lý tài chính... Qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 167 tỷ đồng và xử lý nhiều cán bộ sai phạm. Đồng thời qua thanh tra đã giúp cho các cấp lãnh đạo nắm vững tình hình để chỉ đạo công việc, góp phần hạn chế những vấn đề tiêu cực nảy sinh. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 577.648 đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp 31.327 lượt người đến phản ánh khiếu nại, tố cáo. Qua xác minh khẩn trương theo đúng quy định pháp luật đã thu hồi về cho Nhà nước, tập thể và các cá nhân 423,2 triệu đồng, minh oan cho 150 người.

 

Năm 1985, Thanh tra tỉnh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; năm 2002, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; năm 2008 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất và nhiều bằng khen, cờ thi đua của các cấp, các ngành.

Trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2002, đã tổ chức 43 cuộc thanh tra, trong đó có 14 cuộc thanh tra diện rộng về tình hình khai thác chế biến gỗ, quản lý và sử dụng đất đai, hoạt động tín dụng, ngân hàng, y tế, quản lý và kinh doanh điện, xây dựng cơ bản; quản lý xuất nhập khẩu, dự án 327; trợ cước trợ giá, chính sách ưu đãi đối với người có công với nước, chương trình mục tiêu đầu tư cho kinh tế-xã hội vùng nông thôn, Chương trình vốn 135, 120 và vốn lồng ghép ở các xã đặc biệt khó khăn... Qua thanh tra đã phát hiện với tổng số tiền 17.062,4 triệu đồng, 3.815 ha đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 15.034,8 triệu đồng; 2.792 ha đất, 365 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai và nhiều vật tư hàng hóa khác. Kiến nghị thu hồi trả cho dân hơn 100 triệu đồng; tịch thu 4.500 m2 gỗ tròn và 315 ster củi khai thác trái phép; kiến nghị xử lý kỷ luật 91 người; chuyển sang Cơ quan Điều tra 10 vụ... Đồng thời, đã tiếp thường xuyên 924 lượt người, tiếp định kỳ 230 lượt người đến phản ánh khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 1.390 đơn khiếu nại, tố cáo. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3,341 tỷ đồng; 70,6 ha đất, 820 kg thóc, 1 nhà tình nghĩa và đề nghị thu hồi 1 bằng Tổ quốc ghi công không đúng; kiến nghị trả cho dân 815 triệu đồng; kiến nghị và xử lý kỷ luật hành chính 46 người, chuyển Cơ quan Điều tra 3 vụ.
 

Từ năm 2003 đến năm 2008 đã triển khai 477 cuộc thanh tra tại 920 đơn vị, có 701 đơn vị sai phạm trên các lĩnh vực tài chính-ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, các chương trình dự án quốc gia… Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 24,809 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 20,257 tỷ đồng, 37,8 chỉ vàng, 173.621 m2 đất và nhiều tài sản hàng hóa có giá trị khác. Kiến nghị xử lý hành chính 179 người, xử lý hình sự 20 vụ, đưa ra nhiều kiến nghị chấn chỉnh trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính. Đồng thời đã tiếp trên 16.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 12.904 đơn khiếu nại, tố cáo. Hàng năm đã tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết xong từ 90% trở lên số vụ việc thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền là 6,257 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 5,812 tỷ đồng; thu hồi 1.059,032 m2 đất về cho Nhà nước; kiến nghị xử lý hành chính 130 người, minh oan cho 2 người, khôi phục quyền lợi cho 48 người, chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra 2 vụ; tổ chức 72 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng tại 328 cơ quan, đơn vị. Từ năm 2009 đến năm 2015, đã triển khai 633 cuộc thanh tra kinh tế-xã hội tại 1.019 đơn vị, có 874 đơn vị sai phạm trên các lĩnh vực tài chính-ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, các chương trình dự án quốc gia…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, công tác thanh tra phòng-chống tham nhũng của tỉnh đã triển khai 28 cuộc tại 89 đơn vị về việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Qua đó, cơ quan chức năng đã ban hành kết luận 26 cuộc, có 47 đơn vị sai phạm. Qua thanh tra, chưa phát hiện hành vi tham nhũng, chủ yếu là phát hiện các sai phạm như: dự toán, quyết toán tính sai khối lượng; tính sai đơn giá, sai chi phí vận chuyển; dự toán, thanh toán sai định mức nhân công, định mức lắp đặt; nghiệm thu các công trình xây dựng không đúng thực tế; chứng từ chi sai nguyên tắc tài chính; chi thanh toán sai chế độ, sai đối tượng. Đồng thời, phát hiện sai phạm với số tiền gần 3,9 tỷ đồng, đã kiến nghị thu hồi; hiện đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền gần 2,9 tỷ đồng (đạt 74,66%). Bên cạnh đó, đã kiến nghị xử lý 40 tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm; đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 5 tập thể và 3 cá nhân. 

Thanh Nhật

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế 93.935,6 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 61.523,6 triệu đồng, trả cho tập thể 276,6 triệu đồng; trả cho công dân 45 triệu đồng; thu hồi 39.968,4 m2 đất, trả lại cho dân 232 m2 đất. Đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 11 tập thể và cá nhân có liên quan; kiến nghị xử lý hành chính 25 vụ gồm 161 người, xử lý hình sự 20 vụ, chuyển Cơ quan Điều tra 6 vụ, đưa ra nhiều kiến nghị chấn chỉnh trong công tác quản lý kinh tế, tài chính, quản lý nhà nước. Mặt khác, về công tác phòng-chống tham nhũng đã triển khai 109 cuộc thanh tra tại 183 đơn vị, kết thúc 105 đơn vị có 58 đơn vị sai phạm. Đồng thời, đã tiếp 17.006 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiếp thường xuyên 2.324 lượt; đã tiếp nhận 3.476 đơn khiếu nại, 1.029 đơn tố cáo, 5.657 đơn kiến nghị... Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước 2.615,6 triệu đồng, 768,8 m2 đất; trả lại cho dân 1.229,2 triệu đồng, 32.465 m2  đất; trả lại cho tập thể 10 ha đất, 64,3 tấn xi măng; kiểm điểm 4 tập thể, xử lý hành chính 29 cá nhân, chuyển sang Cơ quan Điều tra 4 đối tượng. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 62 cuộc kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng tại 267 đơn vị trong công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng. Qua kiểm tra, cho thấy hầu hết thủ trưởng các cấp, các ngành đã có nhiều quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đã duy trì tốt công tác tiếp dân; trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hầu hết các cấp, các ngành đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 

 Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.
Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Có thể nói, qua gần 40 năm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động Thanh tra đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện giữ gìn được phẩm chất chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, với tinh thần trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và từng bước trưởng thành về mọi mặt, hệ thống thanh tra đã phát triển đến các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố. Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, lực lượng kiểm tra, giám sát của quần chúng cũng được chú trọng xây dựng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra Gia Lai sẽ không ngừng phấn đấu, giữ gìn, phát huy và bồi đắp thêm truyền thống vẻ vang của ngành; nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công chức và người lao động Thanh tra Gia Lai đều trung thành với sự nghiệp cách mạng, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”.

Lý Kim Thoa
Chánh Thanh tra tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.