Phát huy nội lực xây dựng Chư Prông giàu mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Năm 2023, huyện Chư Prông đã hoàn thành và vượt 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để huyện đặt ra những mục tiêu phấn đấu trong năm 2024, góp phần hoàn thành mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025.

Những kết quả nổi bật

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, sự chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ của HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị-xã hội, sự đồng hành của các doanh nghiệp cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, kinh tế-xã hội của huyện Chư Prông đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó, đời sống người dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng-an ninh và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn.

Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: V.H

Một góc thị trấn Chư Prông. Ảnh: V.H

Kết thúc năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 13,89%, trong đó, ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 8,37%, công nghiệp và xây dựng tăng 18,71%, dịch vụ tăng 20,74%. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt hơn 17.626 tỷ đồng, đạt 105,51% kế hoạch.

Bên cạnh đó, diện tích gieo trồng của huyện đạt 77.014 ha, tăng 0,15% so với năm 2022. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 32.826 tấn, tăng 6,13% so với năm 2022. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2023, huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đến nay, toàn huyện có 8/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới) và 8 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ phát triển, cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng cũng như tiêu thụ sản phẩm của người dân. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 728.000 tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 82.264 ngàn tấn/km, tăng 0,41% so với năm 2022.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương mà UBND huyện được giao quản lý đầu tư là 306,235 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách huyện được 70,056 tỷ đồng, đạt 101,03% so với Nghị quyết HĐND huyện giao.

Chư Prông phát triển nền nông nghiệp bền vững với những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: V.H

Chư Prông phát triển nền nông nghiệp bền vững với những loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao. Ảnh: V.H

Cũng trong năm 2023, trên địa bàn huyện có 26 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã thành lập mới với tổng vốn đăng ký 12,9 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, trên địa bàn huyện có 358 doanh nghiệp và 32 hợp tác xã đang hoạt động.

Huyện có 11 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.209,49 tỷ đồng và 11 dự án được cấp quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Đến nay, trên địa bàn huyện có 41 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đang triển khai xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư hơn 10.615 tỷ đồng.

Nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 11,97% (giảm 3,1%); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 23,4% (giảm 5,43%).

Những định hướng quan trọng

Huyện Chư Prông xác định năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2020-2025. Dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Song, với những quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế của huyện sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là thu hút đầu tư từ bên ngoài.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, huyện tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất.

Cùng với đó, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc diện tích cây trồng nhằm tăng năng suất, chất lượng; chú trọng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện.

Huyện Chư Prông luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: V.H

Huyện Chư Prông luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: V.H

Phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung, đảm bảo hiệu quả, an toàn thực phẩm và an toàn sinh học. Triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất để khai thác tối đa diện tích được đầu tư.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,36%; tổng diện tích gieo trồng đạt 76.958 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 32.738 tấn; phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 80,588 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 4.100 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm là 2.875 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,97%.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị. Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống người dân.

Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước. Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động phòng-chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và những chủ trương, giải pháp kế hoạch cụ thể, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện chư Prông sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Người dệt chuyện đời trên thổ cẩm

Người dệt chuyện đời trên thổ cẩm

(GLO)- Những chuyện kể về tháng ngày dân làng đoàn kết một lòng chống giặc, chuyện mùa gặt trên nương rẫy hay ngày làng có lễ hội… đều được nghệ nhân Rơ Châm Monh (làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tạo thành hoa văn trên thổ cẩm.
Kiến tạo phát triển từ tầm nhìn quy hoạch

Kiến tạo phát triển từ tầm nhìn quy hoạch

(GLO)- Không chỉ giúp hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, quy hoạch tỉnh còn được xem như một chỉ dẫn quan trọng để định vị những giá trị, cơ hội cũng như xác định những thách thức trong tương lai.
Công ty Phát triển thủy điện Sê San: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra

Công ty Phát triển thủy điện Sê San: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra

(GLO)- Nhờ bám sát chủ trương, nhiệm vụ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cùng sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục.

Người thầy giữa đại ngàn

Người thầy giữa đại ngàn

(GLO)- Hè năm 2004, bản thảo tiểu thuyết “Màu rừng ruộng” của tôi đang giữa chừng thì tắc mạch. Sau chuyến đi Buôn Đôn, tôi đã được dũng sĩ săn voi Ama Kông “vẽ đường” cho nhân vật Y Than.

Năng lượng tái tạo: Đòn bẩy tăng trưởng xanh

Năng lượng tái tạo: Đòn bẩy tăng trưởng xanh

(GLO)- Trong định hướng phát triển, Gia Lai xác định năng lượng tái tạo là một trong những trụ cột của ngành công nghiệp. Với định hướng đó, tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, hướng đến tăng trưởng xanh.
Bác sĩ về làng

Bác sĩ về làng

(GLO)- “Ơi bà con, ngày mai có đoàn bác sĩ của tỉnh xuống thăm khám sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em trong làng. Bà con đến Nhà văn hóa cộng đồng để được thăm khám nhé”-chị Hrac-cán bộ y tế làng Amil (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trực tiếp đến từng nhà thông báo.
“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Ia Grai quyết tâm phát triển toàn diện

Ia Grai quyết tâm phát triển toàn diện

(GLO)- Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra.

Chư Păh đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá”

Chư Păh đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá”

(GLO)- Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Chư Păh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương có sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Nối dài những đường tơ

Nối dài những đường tơ

(GLO)- Kết nối những giá trị vượt thời gian của thổ cẩm Tây Nguyên vào thời trang, nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh đã khiến thổ cẩm thăng hoa trên các sàn diễn trong nước và quốc tế hàng thập kỷ qua.
Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

Hiện thực hóa khát vọng trở thành vùng động lực Tây Nguyên

(GLO)- Gia Lai phấn đấu đến năm 2045 sẽ trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”; trở thành điểm đến xanh, giàu bản sắc vì mục tiêu sức khỏe con người; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh, bền vững, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên cao nguyên Pleiku, Kon Hà Nừng.